Nigidionus KRIESCHE, 1926

(G. = Nigidionus parryi)


Nigidionus parryi (BATES, 1866) [Nigidius].

= Nigidius gigas MOLLENKAMP 1902 [Tonkin : Mt. Mauson].

Bates, 1866:347; Parry, 1870:66; Westwood, 1871:360, pl.8; Mollenkamp, 1902:363; Mollenkamp, 1903:346; Boileau, 1913:264; Kriesche, 1926:385; Miwa, 1934:319, pl.4; Didier & Séguy, 1953:61; Benesh, 1960:30; Nakane, 1987:135; Bomans, 1989:9; Maes, 1992:43; Ma, 1993:277; Sakaino, Yu & Chu, 1994:123; Mizunuma & Nagai, 1994:298, pl. 136.

China : Hunan (Wuling Mts.), Yunnan, Guangdong, Fujian (Sanming, Kuatun);

Taiwan* : Nantou Distr. (Nanshanhsi), ? (Hoozan);

Vietnam : Tonkin (Mt. Mauson, Tam Dao near Vinh Yen).


HOME

LUCANIDAE

GENERA