Macrodorcas (Epidorcus) SEGUY, 1954

(G. = Hemisodorcus piceipennis)


Macrodorcas (Epidorcus) gracilis (SAUNDERS, 1854) [Cladognathus, Hemisodorcus, Macrognathus, Prosopocoelus, Epidorcus, Prosopocoilus].

= Prosopocoelus gracilis DIDIER & SEGUY (nec KRIESCHE) 1952.

Saunders, 1854:47, pl.3; Benesh, 1950:17; Didier & Séguy, 1952:pl.80; Didier & Séguy, 1953:133; Séguy, 1954:192; Benesh, 1950:17; Benesh, 1960:69; De Lisle, 1970:103; Bomans, 1989:6; Maes, 1990:17; Maes, 1992:82; Ma, 1993:278; Kawano, 1994:11; Mizunuma & Nagai, 1994:24, 248, pl. 66; Kawano, 1997:454.

China* : Sichuan, Guangxi = Kuang-Si (Nanning), Hunan (Wuling Mts.), Shanghai (Shanghai), Guangdong = Kuantoung, Zhejiang, Fujian (Kuatun), ? (Kiu-Kiang), Hainan I.;

India : West Bengal (Kurseong), Assam;

N. Vietnam : Tonkin (Tam Dao near Vinh Yen).

Macrodorcas (Epidorcus) piceipennis (WESTWOOD, 1855) [Cladognathus, Hemisodorcus, Macrognathus, Prosopocoelus, Prosopocoilus, Epidorcus] [picipennis].

Westwood, 1855:202-203, pl.10; Van Roon, 1910:32; Didier & Séguy, 1953:134; Séguy, 1954:192; Benesh, 1950:17; Benesh, 1960:69; Maes, 1990:17; Maes, 1992:82.

China : Xizang = Thibet*, Guizhou = Kouy Tchéou, Guangdong (Guangzhou = Canton), Hainan I. (Dwa Bai, Liamui);

Vietnam : Tonkin;

? Taiwan.


HOME

LUCANIDAE

GENERA